ZMIANA HARMONOGRAMU ZAMOWIEN

W ZWIAZKU Z OKRESEM WIELKANOCNYM HARMONOGRAM ZAMOWIEN ULEGA ZMIANIE
 
ZAMOWIENIA NA DOSTAWE 21.04.2017 TJ. PIATEK  PROSIMY SKLADAC
 
SRODA 12/04/2017 
WEDLINY 
KURCZAK 
CIASTA
RYBA WEDZONA
 
PIATEK 14/04/2017
MIESO SWIEZE VIANDO 
 
PONIEDZIALEK  17/04/2017 
SPOZYWKA 

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAMOWIEN