Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje i Zwroty uprzejmie prosimy zgłaszać w ciągu 48godzin od dnia dostawy.

Dostosowanie się do wyżej wymienionego terminu gwarantuje pozytywne rozpatrzenie reklamacji oraz zwrotu należnej sumy wynikającej z wystawienia korekty faktury.

W przeciwnym wypadku zgłoszone reklamacje nie zostaną rozliczone.